De items die zijn gemaakt naar aanleiding van de haakpatronen van ByKUUS mogen (in kleine oplage, niet groter dan 10 exemplaren) verkocht worden onder de voorwaarde dat de volgende tekst
genoemd wordt bij de verkoop van de items:
"Dit product is gemaakt naar een ontwerp en patroon van ByKUUS - Marieke van Tol (www.bykuus.nl).

Het patroon of delen hiervan mogen niet verveelvoudigd, uitgebracht (zowel online als op schrift), aangepast of doorverkocht worden.

Haakpakketjes en benodigdheden